Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/wp-content/themes/Fest/languages/pl_PL.mo) is not within the allowed path(s): (/home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl:/tmp:/var/tmp:/home/pasterka/.tmp:/home/pasterka/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 761

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/wp-content/themes/Fest-Child/languages/pl_PL.mo) is not within the allowed path(s): (/home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl:/tmp:/var/tmp:/home/pasterka/.tmp:/home/pasterka/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 761
Polityka Prywatności strony festiwalgorski.pl - Festiwal Górski 2020 w Lądku-Zdroju
 • pl
 • en

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, obecność i wsparcie 25. edycji Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Do zobaczenia za rok!

Polityka Prywatności strony festiwalgorski.pl

Polityka prywatności serwisu internetowego Festiwalu Górskiego – www.festiwalgorski.pl

§1.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

§2.

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§3.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Stowarzyszenie TKKF Kompas z siedzibą w Pasterce 6, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (dalej IODO). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Kontakt do IODO:

Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie TKKF Kompas,Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój. E-mail iodo@festiwalgorski.pl

§4.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Użytkowników),
  minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 • prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 • ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 • integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 • rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§5.

 1. W naszym serwisie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – podczas zgłaszania filmu lub książki do konkursu, akredytacji dziennikarza, zgłoszenia wolontariusza;
  • numer telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie zgłoszeń, akredytacji lub wolontariatu;
  • adres e-mail – za pośrednictwem adresu e-mail wysyłane jest potwierdzenie zgłoszenia oraz prowadzona jest korespondencja;
  • dieta – podczas zgłaszania akredytacji dziennikarskiej i wolontariatu – aby zapewnić właściwy rodzaj posiłków zapewnić;
  • rozmiar koszulki – podczas zgłaszania akredytacji dziennikarskiej i wolontariatu – aby zapewnić właściwy rodzaj koszulki;
  • zdjęcie twarzy – podczas zgłaszania akredytacji dziennikarskiej i wolontariatu – dla potrzeby wydrukowania identyfikatora;
  • adres zamieszkania – podczas zgłoszenia wolontariatu – aby wybrać osoby, które mają najbliżej.
  • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i statystyk odwiedzin.
 2. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
  • chcąc uzyskać akredytację dziennikarską,
  • chcąc zgłosić się na wolontariusza festiwalu,
  • chcąc zgłosić film do konkursu filmowego,
  • chcąc zgłosić książkę do konkursu książkowego
 3. zgłoszenie jest dobrowolne, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić obsługę podczas festiwalu.Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach naszego Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z inspektorem ODO (iodo@festiwalgorski.pl)
 4. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu oraz statystyki, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§6.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 • Cel – wykonanie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem TKKF KOMPAS a Użytkownikiem serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
 • Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika);
 • Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

§7.

Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów i usług administratora – Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój, a także do celów statystycznych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
Jeżeli zgody udzielono podczas zakładania konta Użytkownika w serwisie, jej odwołania dokonuje się przez poprzez kontakt z inspektorem ODO (iodo@festiwalgorski.pl).

§8.

 1. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np.  firm kurierskich, spedycyjnych, które  dostarczają niezbędne materiały, agencji PR, które obsługują akredytacje dziennikarskie, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 3. Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub stosowne umowy.
 4. Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§9.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

§10.

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
 2. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazane są w § 5 i § 7 powyżej.
 3. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych IODO (dane w § 3 powyżej).

HONOROWY PATRONAT

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR

PARTNERZY

FINANSOWANIE

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

ORGANIZATORZY