Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/wp-content/themes/Fest/languages/pl_PL.mo) is not within the allowed path(s): (/home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl:/tmp:/var/tmp:/home/pasterka/.tmp:/home/pasterka/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 761

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/wp-content/themes/Fest-Child/languages/pl_PL.mo) is not within the allowed path(s): (/home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl:/tmp:/var/tmp:/home/pasterka/.tmp:/home/pasterka/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/pasterka/domains/festiwalgorski.stronazen.pl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 761
V Wild Country Lądek Big Wall - Festiwal Górski 2020 w Lądku-Zdroju
  • pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, obecność i wsparcie 25. edycji Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Do zobaczenia za rok!

V Wild Country Lądek Big Wall

Zawody wspinaczkowe organizowane przez Klub Wysokogórski Opole wspierane przez Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, rozgrywane jako impreza towarzysząca festiwalowi. ZAPISY WKRÓTCE!

Zobacz wydarzenie na Facebooku:

V WILD COUNTRY Lądek BIG WALL
https://www.facebook.com/events/304888703651195/

I WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA
https://www.facebook.com/events/729588710813484/

REGULAMIN:
WILD COUNTRY Lądek Big Wall
V WILD COUNTRY Lądek BIG WALL – Lądek Zdrój, 21.09.2019
I WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA – Lądek Zdrój, 20 – 21.09.2019 r.

MIEJSCE BIURA ZAWODÓW: biuro zawodów mieści się w strefie expo
TERMIN ZAWODÓW:
– I WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA:
20 – 21 września 2019 r. (w przypadku złej pogody zawody zostaną odwołane),
– V WILD COUNTRY Lądek BIG WALL:
21 września 2019 r. (w przypadku złej pogody zawody zostaną przełożone na kolejną sobotę lub odwołane),

ORGANIZATOR: Klub Wysokogórski Opole
WSPÓŁORGANIZATOR: Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady
PARTNERZY: WILD COUNTRY, Chicks&Sport, Centrum wspinaczkowe K2 Arena w Opolu,
MIEJSCE ZAWODÓW: Skałki Lądeckie (Skałki Wzgórza Trojak i Stołowe Skały)
ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW: Online na platformie biletowej oraz (w przypadku wolnych miejsc) w biurze w dniu zawodów podczas rejestracji. Decyduje kolejność zgłoszeń (potwierdzonych wpłatą wpisowego) do wyczerpania limitu miejsc.
LIMIT MIEJSC:
– I WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA – 10 zespołów,
– V WILD COUNTRY Lądek BIG WALL – 30 zespołów.
REJESTRACJIA ZESPOŁÓW:
– I WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA – 20.09, w biurze, od godziny 20:00 do 21:00
– V WILD COUNTRY Lądek BIG WALL – 21.09, w biurze, od godziny 9:00 do 10:00

ODPRAWA TECHNICZNA:
– I WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA – 20.09, odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 21:00
– V WILD COUNTRY Lądek BIG WALL – 21.09, odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 10:00

CZAS ZAWODÓW:
– I WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA – 20 września, godz. 22.00 – 21 września, godz. 4.00 (do godziny 5.00 należy dostarczyć do biura wypełnione karty startowe)
– V WILD COUNTRY Lądek BIG WALL – 21 września, 10.30 – 16.00 (do godziny 17.00 należy dostarczyć do biura wypełnione karty startowe)
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAWODÓW: Amfiteatr, godz. 18.00 ew. 18.30,
WPISOWE:
– I WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA – 140 PLN od zespołu, podczas rejestracji, każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy m.in. z koszulką,
– V WILD COUNTRY Lądek BIG WALL – 80 PLN od zespołu, podczas rejestracji, każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy m.in. z koszulką,
CEL ZAWODÓW: propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, promocja potencjału wspinaczkowego skałek lądeckich
IDEA: pokonanie w zespole wspinaczkowym jak najdłuższego „dystansu”, będącego odzwierciedleniem długości przebytych dróg, ich trudności i rodzaju asekuracji
• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) W zawodach zespoły będą klasyfikowane i nagradzane w następujących kategoriach:
a) kategoria OPEN (zespół z bezwzględnie najwyższą punktacją) – nagroda za 1,2 i 3 miejsce.
b) kategoria zespół żeński – nagroda dla jednego, najlepszego zespołu.
c) kategoria master (zespół w którym każdy z członków zespołu ma ukończone 45 lat) – nagroda dla jednego, najlepszego zespołu.
d) kategoria klubowa (zespoły składające się z członków KW Opole) – nagroda dla jednego, najlepszego zespołu
e) kategoria zespoły mieszane – nagroda za 1, 2 i 3 miejsce.
f) kategoria specjalna (zespoły wyróżniające się, wg decyzji jury) – ilość nagrodzonych zespołów określa jury.
2) Zawodnicy, najpóźniej do dnia zawodów, muszą mieć ukończone 18 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
3) Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest podpisanie przez uczestnika „oświadczenia uczestnika”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie uczestnika podpisują osoby pełnoletnie i odpowiednio: rodzice lub opiekunowie osoby niepełnoletniej.
• 2 ZESPOŁY
W zawodach klasyfikowane są wszystkie zespoły, które:
a) zgłoszą się do zawodów i uiszczą opłatę wpisową (wymagany dowód osobisty lub inny dokument tożsamości)
b) złożą w biurze zawodów podpisane „oświadczenie uczestnika” dotyczące zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności
c) wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami
d) ukończą co najmniej jedną drogę zawodów
e) ukończą zawody w regulaminowym czasie przez złożenie w biurze zawodów wykazu przejść.
• 3 PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Zawody są rozgrywane jako konkurencja zespołowa. Klasyfikowane są zespoły dwuosobowe.
2. Droga wspinaczkowa jest pokonana przez zespół jeżeli:
3. Każdy z członków zespołu przebył drogę o własnych siłach
4. Co najmniej jeden z członków zespołu pokona daną drogę, zgodnie z przyjętymi zasadami we wspinaczce sportowej, w stylu nie gorszym niż PP (dla drugiego członka zespołu dopuszczalny jest styl AF i TR z blokami).
5. Każda droga ze względu na trudność oraz długość ma przypisaną liczbę punktów. Uczestnicy otrzymują przed rozpoczęciem rywalizacji wykaz dróg zawierający nazwy dróg, ich trudności i punktację. Wynik uzyskany przez zespół wspinaczkowy to suma punktów przypisanych do pokonanych dróg.
6. Zawody wygrywa zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

• 4 ZASADY PUNKTACJI
1. 1 metr drogi = 1 punkt
2. Przyznawane są dodatkowe punkty ze względu na trudność dróg oraz rodzaj zastosowanej asekuracji według poniższych zasad
DROGI

Drogi Bonus
Ubezpieczone Trady. Drogi z asekuracją mieszaną
III II 0
IV III 0
V IV 0
VI V 10
VI.1 VI 20
VI.2 VI.1 30
VI.3 VI.2 40
VI.4 VI.3 50
VI.5 VI.4 60

• 5 Sprzęt wspinaczkowy
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest posiadanie przez uczestnika obowiązkowego wyposażenia, na które składają się:
a. Uprząż wspinaczkowa,
b. Lina dynamiczna pojedyncza lub dwie żyły liny połówkowej,
c. Zestaw asekuracyjny: przyrząd asekuracyjny, karabinki HMS, taśmy,
d. Zestaw ekspresów – 1 na zespół,
e. Zestaw asekuracyjny do wspinaczki na drogach o asekuracji tradycyjnej (tradowej),
2. Zaleca się stosowanie kasku wspinaczkowego.
3. Czołówki dla zespołów startujących w zawodach WILD COUNTRY Lądek BIG WALL ULTRA.
• 6 NORMY
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że elementy wyposażenia uczestnika wymienione w §5 muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA.
• 7 ZAKAZY
Obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji oraz zakaz wspinania się w butach innych niż wspinaczkowe.
• 8 REZYGNACJA
Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy w dowolnym momencie. Fakt ten obowiązkowo należy zgłosić w biurze zawodów.
• 9 POMOC
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Czas poświęcony na udzielenie pomocy zostanie uwzględniony w wynikach.
• 10 FAIR PLAY
Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich podczas zawodów. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.
• 11 ASEKURACJA
Asekurant w trakcie wspinaczki partnera musi pozostawać na ziemi u podnóża skały lub na górnym lub pośrednim stanowisku asekuracyjnym, w zależności od wymogów bezpieczeństwa i przyjętej taktyki.
• 12 ŁAMANIE REGULAMINU
1. Wszelkie sytuacje łamania postanowień niniejszego regulaminu oraz inne wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania mają być zgłaszane do jury zawodów.
2. Jury zawodów jest uprawnione do nakładania następujących kar:
a. Kara punktowa – nałożona w związku z łamaniem postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności oddaniem karty z wykazem przejść po przewidzianym ku temu czasie,
b. Dyskwalifikacja – nałożona w związku z przypadkami rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu.
• 13 JURY
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawuje jury zawodów.
2. Jury składa się z sędziego głównego oraz obserwatorów.
3. Jury podejmuje działania określone niniejszym regulaminem.
• 14 PROTESTY
1. Protesty należy wnosić na piśmie do jury zawodów.
2. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wstępnych wyników zawodów.
3. Protesty są rozpatrywane bezzwłocznie przez jury zawodów.

• 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIZERUNEK I DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.
3. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie
i portalach społecznościowych Klubu Wysokogórskiego Opole, Festiwalu Górskiego
w Lądku Zdroju oraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora i sponsorów zawodów.
4. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów a także dla realizacji celów statutowych organizatora oraz współpracy organizatora ze współorganizatorami, sponsorami i partnerami. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych prezentuje załącznik 2 do regulaminu.

• 16 ZMIANY REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania do niego zmian.

• 17 NAGRODY
Fundatorem nagród są: Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady oraz Klub Wysokogórski Opole a także marki: Wild Country, Chicks&Sport oraz centrum wspinaczkowe K2 Arena w Opolu.

HONOROWY PATRONAT

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR

PARTNERZY

FINANSOWANIE

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

ORGANIZATORZY